Täname registreerumast!

Täname, oleme Teie registreerimislehe kätte saanud.
Koopia registreerimislehest saabub ka Teie epostile.

Kinnitamiseks palume tasuda ettemaksu summa 80€

Pangakonto andmed
Makse saaja: Pärnu Music Festival MTÜ
Pank: SEB Bank
Panga kood: EEUHEE2X (SWIFT)
Kontonumber: EE31 1010 2201 2382 5013

Kohtumiseni!