• Pärnu Muusikafestivali kontsertidel kehtib hajutatud saali reegel.
 • Saali uksed avatakse 30 minutit enne kontsertide algust.
 • Avatud on teenindusega garderoob.
 • Külastajatel palume kohale tulla piisava ajavaruga ning pärast kontserti saalist väljumisel hoida omavahel distantsi.
 • Kontserdisaali sisenemisel ja väljumisel palume jälgida saaliteenindaja juhiseid, liikumine toimub ridade kaupa, saaliteenindaja avab ise ukse ja annab märku, kui võib liikuda.
 • Fuajeedes on olemas desinfitseerimisvahendid
 • Palume ostmisel eelistada e-piletit. Pärnu kontserdimaja kassa on avatud juhul kui pileteid on veel saadaval.
 • Haigustunnustega on kontserdi külastamine keelatud

. Soovi korral ostetakse piletid tagasi, palume pöörduda

tagasiost@piletilevi.ee

 • Riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed) palume võimalusel vältida sündmusel osalemist. Soovituse täitmise eest vastutab eelkõige iga inimene ise, hinnates enese tervislikku seisukorda. Soovi korral ostetakse piletid tagasi, palume pöörduda tagasiost@piletilevi.ee
 • Piletile märgitud istekoht ei ole kehtiv. Klienditeenindajad paigutavad inimesed kohtadele vastavalt hetkel kehtivatele Terviseameti nõuetele. Istekohti muudetakse samaväärselt Teie esialgselt ostetud istekohaga.
 • Kõrvuti saavad istuda vaid perekonnaliikmed, kes on ostnud pileti kahele. Istekoha omavoliline muutmine ei ole lubatud
 • Palume kõigilt külastajatelt mõistvat suhtumist ja praegu kehtestatud reeglitest kinnipidamist.

Pärnu Muusikafestival soovib meeldivaid elamusi!

Kogu festivali kava saate salvestada ja printida siit